Go back

Club Statement

Leeuwen,

We misten jullie aanwezigheid in het stadion: jullie aanmoedigingen geven onze spelers motivatie en het herinnert er ons keer op keer aan voor wie en voor wat we vechten. Voetbal zonder fans is niet hetzelfde en we bedanken jullie voor die fenomenale passie die jullie steeds laten zien, thuis en op verplaatsing.

Echter, passie is soms moeilijk onder controle te houden en dat begrijpen we volledig. Om ieders veiligheid te garanderen hebben we in het verleden steeds samengewerkt met de politie en we zullen dit ook in de toekomst blijven doen. Daarom vraag ik ieder van jullie twee dingen:

    1. Laat jullie liefde voor onze kleuren nooit ontaarden in fysieke bedreigingen of het gooien van voorwerpen. We zullen geweld tegenover supporters, spelers, politie of stewards nooit tolereren.
    2. Het stadion is geen plaats om aan politiek te doen. Provocaties of statements, zowel verbaal als non-verbaal, ten opzichte van wie dan ook zullen nooit getolereerd worden. Jullie passie en onze club is bedoeld om te verenigen, niet om te verdelen.

Laat ons niet vergeten wat ons verbindt: onze geel-blauwe harten!

Antoine Gobin

 

Leeuwen,

We’ve missed your presence in the stadium: your voices give our players motivation, and reminds us all who and what we are fighting for. Football without fans is not the same, and we thank you for your passion every week, at home and on away trips.

Passion however is sometimes difficult to control. We understand this, and we have and will continue to work with our stadium staff and police officers on ensuring everybody’s safety. That is why I am asking you all two things:

  1. Never let your love for our colors escalate to physical threats or throwing objects. We will not tolerate any violence of any type towards fans, players, police or stadium staff.
  2. The stadium is not the place for politics. Any provocation or verbal statements against any type of person will not be tolerated. Your passion and our team is meant to unite, not divide.

 Let’s not forget what unites us every weekend: Our Yellow and Blue hearts.

Antoine Gobin