Go back

JORDI CONDOM IS DE NIEUWE SPORTIEF DIRECTEUR

Tekst: Maarten Van Mieghem & Ivan Bravo - Foto: Lorenzo Vicencio

Jordi Condom (52) wordt met onmiddellijke ingang de nieuwe Sportief Directeur van de club. Hij zal het sportieve luik van de club opvolgen en hierover rechtstreeks rapporteren aan de verantwoordelijke bestuursleden. De heer Condom is geselecteerd na een zorgvuldig proces waarbij meerdere kandidaten voor deze positie werden geëvalueerd. Hij brengt een schat aan ervaring in het Belgische voetbal mee naar onze club. Hij bekleedde ondertussen gedurende meer dan twaalf jaar verschillende functies bij clubs in 1A en 1B en heeft een passie voor het bouwen van succesvolle projecten met zowel spelers als coaches.

Waasland-Beveren heet Jordi van harte welkom in de familie. Als sportief directeur zal hij de taak krijgen om Beveren te begeleiden naar een succesvolle voetbaltoekomst ten voordele van de club, de spelers, coaches, fans en de bredere lokale gemeenschap.

“Jordi heeft een bewezen staat van dienst in het Belgisch voetbal en heeft altijd op een shortlist van potentiële kandidaten gestaan. Zodra hij beschikbaar was, hebben we geprobeerd om snel te handelen om hem te overtuigen van de sterke punten van ons project. We zijn verheugd dat hij zich bij ons heeft aangesloten en wensen hem het allerbeste in onze gezamenlijke reis,” aldus CEO Antoine Gobin.

“Ik wil de club en het bestuur bedanken voor de kans om de Beverenfamilie te vervoegen,” zegt Condom.  Hij voegt eraan toe: “We zitten nu in een belangrijk deel van het seizoen met de winterstop en de transferperiode.  We moeten dus onmiddellijk aan de slag om Marc en de staf zo goed mogelijk te ondersteunen om klaar te zijn voor het tweede deel van de competitie.”

De ploeg heeft de trainingen al hervat en zal naar verwachting op 10 januari afreizen naar Spanje voor het kamp.

Welkom op de Freethiel, Jordi!

WAASLAND-BEVEREN SIGNS JORDI CONDOM AS NEW SPORTING DIRECTOR

Jordi Condom (52) becomes the club’s new Sporting Director overseeing all football operations and reporting directly to the responsible Board members effective immediately. Mr. Condom has been selected after a careful process where multiple candidates were evaluated for the position. He brings a wealth of experience in Belgium football to the club, with over twelve years of involvement in different capacities in clubs in 1A and 1B and with a passion for building successful development projects, with players and coaches alike.

Waasland-Beveren would like to welcome Jordi to the organization’s family. As a sporting director, he will be tasked with guiding Beveren towards a successful football future for the benefit of the institution, its players, coaches, fans and the broader local community.

“Jordi has had a proven track record in Belgian football and has always been in a short list of potential candidates. Once he became available in the market, we tried to move quickly to convince him about the strengths of our project. We are delighted he has agreed to join us and wish him the best in our journey together,” says club CEO Antoine Gobin.

“I would like to thank the club and the board for the opportunity to join the Beveren family,” says Condom. He adds: “We approach now an important part of the season with the winter break and the transfer window. So, we must get to work immediately to support Marc and the coaching staff in the best possible way in order to be ready for the second part of the competition.”

The team has already reinitiated trainings and is expected to travel to Spain for camp on January 10th.