Go back

WELKOM OP DE FREETHIEL, AHMED KHATIR!

Tekst: Maarten Van Mieghem - Foto's & visual: Geoffrey Auret

SK Beveren verwelkomt een nieuw talent op de Freethiel. Als optie voor de toekomst legde de club Ahmed Khatir vast. De centrale verdediger ondertekende een contract voor drie seizoenen.

SKB ging niet over één nacht ijs bij het vastleggen van Khatir. De club is ervan overtuigd dat hij in Beveren de ideale voedingsbodem vindt om zijn talenten verder te ontplooien.

Sportief directeur Tom van den Abbeele en CEO Antoine Gobin geven meer tekst en uitleg bij deze transfer.

Sportief directeur Tom Van den Abbeele:

“Khatir komt over van de befaamde Mohammed VI academie in Marokko. Hij werd vorig seizoen al uitvoerig gescreend en legde een positieve test af waaruit bleek dat Ahmed over heel wat kwaliteiten beschikt die we samen met SKB verder gaan ontwikkelen. Hij wordt gezien als een optie voor de toekomst en wordt met onmiddellijke ingang aan onze kern toegevoegd.”

CEO Antoine Gobin:

We zagen Ahmed voor het eerst tijdens een internationaal toernooi in december. Hij was een van de drie spelers die boven iedereen uitstaken. Onze indrukken werden bevestigd tijdens een tweede toernooi twee maanden later in Marokko, waar zijn kalmte en intelligentie hem tot een ware leider van zijn team maakten, een van de beste academies in Afrika.

Ahmed greep de kans om in mei met ons te trainen, en nadat hij onze comeback-overwinning tegen Lierse had gezien, spraken we en kwamen we overeen dat we binnenkort weer zouden samenkomen. Ik ben blij dat we nu zijn komst van de Académie Mohammed VI afronden, die uitstekend werk hebben geleverd bij de ontwikkeling van deze jongeman.

Hij is een dynamische centrale verdediger die een geweldige kans krijgt om te leren van onze meer ervaren verdedigers, maar we geloven dat hij het potentieel heeft om jarenlang een impactvolle speler te zijn in Beveren. Bienvenue Ahmed!”

Welkom op de Freethiel, Ahmed!

AHMED KHATIR JOINS BEVEREN!

SK Beveren welcomes a new talent to the Freethiel. As a prospect for the future, the club has secured Ahmed Khatir. The center back signed a contract for three seasons.

 SKB didn’t make this move lightly when acquiring Khatir. The club is convinced that Beveren provides the ideal environment for him to further develop his talents. Sporting director Tom van den Abbeele and CEO Antoine Gobin provide more insights and explanations about this transfer.

Sporting Director Tom Van den Abbeele:

“Khatir comes from the renowned Mohammed VI Academy in Morocco. He underwent a thorough screening last season and passed with flying colors, demonstrating that Ahmed possesses a multitude of qualities that we are eager to develop alongside SK Beveren. He is considered a prospect for the future and will be added to our squad with immediate effect.”

CEO Antoine Gobin:

“We first saw Ahmed in an international tournament in December, and he was one of three players who stood out above everyone else. Our impressions were confirmed in a second tournament two months later in Morocco, where the serenity and intelligence he showed made him a true leader of his team, one of the best academies in Africa.

Ahmed jumped at the opportunity to trial with us in May, and after he saw our comeback win at Lierse we spoke and agreed that we’d meet again soon. I’m happy that we’re now finalizing his arrival from Académie Mohammed VI, who have done a wonderful job in developing this young man.

He is a dynamic center back who will have a great opportunity to learn from our more established defenders, but we believe he has the potential to be an impactful player for years to come in Beveren. Bienvenue Ahmed!”

Welcome to the Freethiel, Ahmed!