Go back

AANPAK LANGE WACHTRIJEN

Door de nieuwe reglementering en hogere toeschouwersaantallen ontstaan bij sommige wedstrijden lange wachtrijen in de Meerminnendam.

We zijn ons absoluut bewust van dit probleem en bekeken ondertussen reeds verschillende mogelijke oplossingen. Onder andere de heropening van de oude ingang achter de E-tribune is een piste die werd onderzocht, maar kon om veiligheidsredenen niet doorgaan. We blijven opties bekijken en overleggen met de veiligheidsdiensten hoe we dit in de toekomst kunnen oplossen. Een grondige oplossing is dus helaas op korte termijn niet mogelijk.

Toch willen we aanstaande vrijdag (ingang Meerminnendam) een nieuwe aanpak uitproberen. Voor abonnees voorzien we een ‘fast lane’, zodat zij apart kunnen aanschuiven. Het scannen van losse tickets zorgt immers vaker voor problemen of tijdverlies dan het scannen van abo’s. We hopen dat onze abonneehouders zo via deze ‘fast lane’ sneller het stadion zullen kunnen betreden.

Na overleg met ticketprovider roboticket werden bovendien ook enkele zaken aangepast waardoor het scannen van losse tickets nu eveneens vlotter zou moeten verlopen. Tip: U hoeft uw ticket niet af te drukken, gebruik bij voorkeur uw mobiel ticket!

En last but not least: kom zeker vroeg genoeg naar het stadion!