Go back

Nieuwe voorzitter en organisatiestructuur voor Waasland-Beveren

Waasland-Beveren bouwt aan de toekomst, niet alleen binnen de sportieve cel –dat zal de komende weken blijken bij de samenstelling van de ploeg voor het komende seizoen– maar ook structureel. De afgelopen weken werden significante stappen gezet in de uitbouw en het stroomlijnen van de organisatiestructuur van de club.

 

ALGEMENE VERGADERING CVBA

Bovenaan in de organisatiestructuur van Waasland-Beveren staat de algemene vergadering van aandeelhouders. De cvba werd de afgelopen weken met een vijftiental nieuwe aandeelhouders uitgebreid tot negenendertig leden. Dinsdagavond werd tijdens de algemene vergadering de nieuwe organisatiestructuur bekrachtigd en werden de statuten per direct gewijzigd.

 

VOORZITTER

Melchior Roosens neemt na 21 jaar voorzitterschap van achtereenvolgens Red Star Haasdonk, Red Star Waasland en de voorbije vier seizoenen van Waasland-Beveren afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Jozef Van Remoortel, die tot dusver ondervoorzitter was. Dirk Huyck werd door de Raad van Bestuur verkozen tot ondervoorzitter. Wij houden eraan Melchior Roosens uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de club.

 

RAAD VAN BESTUUR

Naast voorzitter Jozef Van Remoortel en ondervoorzitter Dirk Huyck werden zeven leden gekozen in de Raad van Bestuur. Gerry Smet, Jan Coene, Hennie Van Gijsel en Sven Van Hove behouden hun zetel in de Raad van Bestuur. De club verwelkomt verder drie nieuwe namen in de Raad van Bestuur: Danny Van Hoey, Tom Rombouts en Olivier Swolfs. Melchior Roosens zal als erevoorzitter betrokken blijven bij de club en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan op termijn uitgebreid worden tot maximum twaalf leden.

 

DIRECTIECOMITÉ

Nieuw is de oprichting van een directiecomité, dat de algemene dagelijkse werking van de club leidt en coördineert. Het directiecomité bestaat uit een CEO, een CFO, een sportief directeur en een commercieel directeur. Dirk Poppe is CEO, Olivier Swolfs CFO. De overige twee posities binnen het comité worden nog ingevuld.

 

ADVIESRAAD

Naast het directiecomité wordt ook een adviesraad opgericht, bestaande uit vijf à acht leden van de cvba. Zij stellen hun ervaringen en knowhow ten dienste van de club en zullen het directiecomité met raad en daad bijstaan in specifieke kwesties per branche, bijvoorbeeld i.v.m. horeca, infrastructuur, sponsoring, enz. Ook de CEO en de voorzitter of ondervoorzitter zullen bijeenkomsten van de adviesraad bijwonen. Er zal bovendien een afgevaardigde van de Supportersfederatie een zitje krijgen in de adviesraad en als dusdanig een inbreng hebben in het bestuur van de club. Zo worden de supporters nog nauwer betrokken bij de clubwerking en wordt een rechtstreekse lijn gecreëerd tussen club en achterban die voor beide partijen zeer leerrijk en constructief is.

 

CELLEN

De dagelijkse werking van de club wordt opgevolgd door tien cellen: een sportieve cel, een financiële cel, sponsoring, infrastructuur, veiligheid/toegangscontrole, horeca, jeugd, public relations, community en administratie/GC.

 

VISIE & DOELSTELLINGEN

De nieuwe organisatiestructuur kadert binnen de visie van Waasland-Beveren op middellange termijn. De club heeft drie primaire doelstellingen voor de komende jaren. CEO Dirk Poppe licht toe: “Ten eerste willen wij op termijn uitgroeien tot een vaste subtopper in de Jupiler Pro League én tegelijkertijd financieel gezond zijn. Tevens wil de club sportief succesvol zijn op eigen veld en daardoor ook voor de nodige sfeer zorgen in het Freethielstadion. Zo zouden we op termijn graag ons gemiddeld bezoekersaantal optrekken naar 7.000 toeschouwers. Ten derde werken wij hard aan een verdere professionalisering van onze eigen jeugdwerking, zonder daarbij de aandacht voor de recreatieve sportbeoefening te verliezen. Waasland-Beveren is en blijft een familieclub met een lokaal karakter en een stevige maatschappelijke verankering in de regio Waasland. Dat blijven wij koesteren.”

“De belangrijke wijzigingen in de structuur van de club die we nu doorvoeren zijn nodige stappen om de vooropgestelde doelen te bereiken. Enkele werkpunten waar wij verder extra aandacht aan zullen schenken zijn horeca en partnerships. De horecamogelijkheden binnen de club moeten verder worden uitgebreid en er worden steeds bijkomende partners gezocht om onze budgettaire doelstellingen te kunnen verwezenlijken”, aldus Dirk Poppe.                                    

 

Tekst: Ward Callens – Foto: Kevin Reyns (v.l.n.r. Jozef Van Remoortel, Dirk Poppe en Dirk Huyck)