Go back

GC André Opgenhaffen voor derde keer grootvader

Onze secretaris en gerechtigd correspondent André Opgenhaffen is voor de derde keer grootvader geworden, voor de derde keer ook van een kleindochter. Voor de eerste maal was het echter niet medewerker Michaël Opgenhaffen, onze vaste interviewer bij de persbabbels, die voor de opvolging van Andrés nageslacht zorgde, maar wel diens broer, David. Het meisje kreeg de naam Marilou mee. Onze gelukwensen voor de voltallige familie!