Go back

TOM VAN DEN ABBEELE NIEUWE SPORTIEF DIRECTEUR VAN SK BEVEREN

Tekst: Maarten Van Mieghem - Foto's: Geoffrey Auret

SK Beveren heeft Tom Van den Abbeele aangesteld als nieuwe sportief directeur. De 44-jarige Belg is de opvolger van Jordi Condom. Van den Abbeele deed reeds heel wat ervaring op in binnen- en buitenland.

SK Beveren verwelkomt met Tom Van den Abbeele een nieuwe sportief directeur. De Belg was in zijn carrière reeds aan de slag bij enkele grote teams in binnen- en buitenland. Zowel bij KAA Gent als bij Club Brugge stond hij aan het hoofd van de jeugdscouting.

In het buitenland was hij actief als (jeugd-) scout voor onder meer Chelsea en Norwich. Van den Abbeele schopte het later tot sportief directeur bij NAC Breda en Virton.

In de voorafgaande gesprekken werd duidelijk dat Toms kennis van de Belgische markt, de internationale markt en zijn interesse in data en niet-traditionele manieren om de dagelijkse werking te verbeteren, hem tot een geweldige aanvulling op onze club en het Global Football Holdings-netwerk maakt.

CEO Antoine Gobin:

“Het enthousiasme van Tom om deel uit te maken van een project waarin zowel lokale verankering als samenwerken binnen een netwerk belangrijk zijn, was vanaf het begin zichtbaar.

Ik ken hem al een paar jaar en mijn gesprekken met hem over manieren om de structuur van de Pro League en het Belgische voetbal in het algemeen te verbeteren, maakten voor mij duidelijk dat hij een zeer capabele collega van ons zou zijn.

Zijn internationale werk als scout en sportief directeur waren voor ons belangrijke bij onze beslissing. Ik ben enthousiast met zijn komst naar onze club, want ik weet dat we dezelfde ambities delen.”

Sportief directeur Tom Van den Abbeele:

“SK Beveren is een fantastische, ambitieuze club die deel uitmaakt van een krachtig netwerk. De club beschikt over een trouwe achterban die een extra dimensie kan geven en een stuwende kracht is achter het team. Dankzij het goede werk dat vorig seizoen werd verricht, kom ik terecht in een club waar reeds een solide basis staat.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om van dit verhaal een succesverhaal te maken. Ik ben dan ook heel tevreden en kijk er enorm naar uit om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan om zo de ambities van de club mee te helpen waarmaken.”

TOM VAN DEN ABBEELE NEW SPORTING DIRECTOR OF SK BEVEREN

SK Beveren has appointed Tom Van den Abbeele as its new sporting director. The 44-year-old Belgian is succeeding Jordi Condom. Van den Abbeele has gained extensive experience both domestically and internationally.

SK Beveren welcomes Tom Van den Abbeele as its new sporting director. The Belgian has previously worked with several prominent teams in Belgium and abroad. He held positions as head of youth scouting at KAA Gent and Club Brugge.

Abroad, he worked as a (youth) scout for clubs such as Chelsea and Norwich. Van den Abbeele later became sporting director at NAC Breda and Virton.

During the preliminary discussions, it became evident that Tom’s knowledge of the Belgian and international markets, as well as his interest in data and non-traditional ways to improve daily operations, make him a fantastic addition to our club and the Global Football Holdings network.

CEO Antoine Gobin:

“Tom’s excitement to join a project like ours, which is rooted in the local ambitions while also having a cross-network collaboration perspective, was visible from the beginning.”

“I’ve known him for a few years, and my conversations with him around ways to improve the Pro League structure and Belgian football in general highlighted that he would be a very capable colleague of ours.”

His work internationally as a scout and sporting director was for us a key contributor in our decision. I’m excited to call him my colleague, and I know we share the same ambitions for our club.”

Sporting director Tom Van den Abbeele:

SK Beveren is a fantastic, ambitious club that is part of a powerful network. The club has a loyal fan base that can provide an extra dimension and act as a driving force behind the team. Thanks to the excellent work done last season, I am joining a club that already has a solid foundation.”

In short, all the ingredients are in place to make this story a success story. I am very pleased and greatly look forward to taking on the challenges that lie ahead of us, and in doing so, help fulfil the club’s ambitions.”