Go back

Dankwoord van de voorzitter

Beste Waasland-Beveren supporters, partners, medewerkers en spelers

Ik hou er aan jullie persoonlijk te danken voor het afgelopen seizoen. Na een turbulent begin, waaruit we met z’n allen enorm veel lessen hebben getrokken, zijn we er toch maar weer in geslaagd ons eindobjectief te behalen.

Dit kon niet zonder jullie steun. Ik wil hier dan ook nadrukkelijk in de eerste plaats onze trouwe supporters bedanken. Niet alleen hier op de Freethiel, maar ook op de soms verre verplaatsingen stonden jullie toch steeds als één blok achter ons team. Kritisch maar toch steeds met een gezonde realistische insteek. Het feit dat onze club echt aanzien wordt als een verrijking voor het 1ste Nationale voetbal is voornamelijk aan jullie te danken. Ik durf hierbij dan ook een oproep doen om ook volgend seizoen weer als een echt geheel aanwezig te zijn. Onze prijzen voor de abonnementen blijven voor het derde jaar op rij dezelfde, moedig uw vrienden en kennissen aan om samen met jullie onze club te steunen. Onze ambities en onze doelstellingen worden weer een beetje verhoogd. Wij blijven met beide voeten op de grond, maar zijn er zeker van dat met jullie steun weer heel veel mogelijk is.
Partners, ook voor jullie wil ik als voorzitter een speciaal woord van dank richten. In deze voor iedereen moeilijke economische tijden hebben wij toch steeds beroep op jullie kunnen doen. Iedereen beseft dat zonder deze financiële inbreng geen “top”voetbal mogelijk is. Ook aan jullie durf ik te vragen ons uw vertrouwen in onze club opnieuw duidelijk te maken. Het is aan onze volledige Waasland-Beveren familie om dit vertrouwen te belonen met een daadwerkelijke return naar jullie bedrijf, KMO of zaak toe.
Ook onze ongelooflijk vele medewerkers wil ik in deze hulde betrekken. Zowel ons vast personeel als onze vrijwilligers hebben ook dit afgelopen seizoen niet op een uurtje meer of minder gekeken. Kou, regen of wind, niets kon jullie deren om jullie “job” te doen. Terecht durf ik hier te zeggen dat zonder jullie hulp, zij het als steward, als suppoost, als kassier, als cantinière, terreinverzorger of als één van de vele andere jobs, wij nooit die plaats zouden bereikt hebben waar we nu staan.
Het succes van onze jeugdwerking vertaalde zich niet steeds in schitterende uitslagen, maar dit was ingecalculeerd. De werklust, het enthousiasme en de professionaliteit waarmee ik de jeugdverantwoordelijken (bestuur, trainers, afgevaardigden …) het afgelopen seizoen heb zien werken, was fantastisch. Volgend jaar leggen we ook op het zuivere sportieve vlak de lat weer iets hoger. Ik ben ervan overtuigd dat jullie ook nu weer zullen slagen. Tevens doe ik toch een oproep aan deze clubmensen, jullie staan het dichts bij de ouders, de familie en de kennissen van onze talrijke jeugdspelers. Tracht hen op een positieve, maar toch doortastende manier te overtuigen om niet alleen deel te nemen aan de vele acties die het jeugdbestuur organiseren maar ook om ons “uithangbord”, ons eerste elftal, echt te komen aanmoedigen. De successen op het hoogste vlak zullen zeker zijn weerklank hebben in het jeugdbeleid.
Last but not least onze sportieve staf en spelers. Het was een zwaar en slopend seizoen. Jullie hebben zich allen gedragen als echte “professionals”. De taak is volbracht. Volgend seizoen wacht ons weer een zeer zware uitdaging. Ieder jaar een beetje beter doen is niet makkelijk maar moet onze doelstelling zijn. Sommigen onder jullie zullen ons verlaten, dank en woorden van succes naar de toekomst toe zijn hier zeker op hun plaats.  Ik wens ieder van jullie een prettige en verdiende vakantie toe.

Melchior Roosens
Voorzitter