Go back

SKB LANGER IN ZEE MET WIM DE DECKER

Tekst: Maarten Van Mieghem - Foto's: Geoffrey Auret

SK Beveren is verheugd te kunnen aankondigen dat met hoofdtrainer Wim De Decker een akkoord werd bereikt over een verlengd verblijf op de Freethiel. De 41-jarige coach ondertekende vandaag een nieuw tweejarig contract.

SK Beveren en coach Wim De Decker mogen terugblikken op een sterk jaar. Attractief voetbal en een pak doelpunten zorgden afgelopen seizoen meer dan eens voor een geweldige sfeer in het Freethielstadion. Na afloop van de competitie aarzelde de club dan ook niet om met de coach gesprekken over een verlengd verblijf aan te knopen. SKB is zeer opgetogen dat deze gesprekken tot een nieuwe tweejarige overeenkomst hebben geleid.

Een opgetogen Wim De Decker legt uit:

“Nadat het seizoen afgelopen was, ben ik met de club rond de tafel gaan zitten. Het werd vrij snel duidelijk dat het verhaal voor beide partijen nog niet afgelopen was. De honger was aanwezig om verder met elkaar in zee te gaan en samen nieuwe, mooie verhalen te schrijven.

Stabiliteit is een belangrijke factor in de opbouw van de club, ik werk daar met plezier aan mee. Nu is het zaak om een zo competitief mogelijke kern samen te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat we de supporters opnieuw heel wat mooie momenten kunnen schenken.”

Sportief directeur Tom Van den Abbeele:

“We zijn heel blij om Wim aan boord te houden. Na het mooie parcours van vorig seizoen, waar jammer genoeg de kers op de taart ontbrak, wilden we graag op diezelfde fundering verder bouwen. Een zekere vorm van continuïteit is een goede basis om de resultaten van vorig seizoen door te trekken en op die manier onze ambitie kracht bij te zetten. Wims persoonlijkheid en vakmanschap moeten hierbij fungeren als de peper en het zout in de keuken. Nu gaan we op zoek naar de juiste mensen om de staf te vervolledigen.”

CEO Antoine Gobin:

“De afgelopen jaren zagen we op sportief gebied veel veranderingen. Eén van de doelstellingen bij de start van dit seizoen was om te vertrekken vanuit een basis van stabiliteit.

Het zal in Beveren zowat de eerste keer in bijna tien jaar tijd zijn dat een coach die het seizoen beëindigde, ook het volgende seizoen zal starten. Met Wim aan het roer zagen we het team stappen zetten. We geloven in zijn kunnen om de ploeg ook in de toekomst te stimuleren en vooruitgang te blijven boeken.

Vorig seizoen leerden we om samen te werken, nu zagen we allemaal het potentieel om samen verder te groeien. Hoewel het geen makkelijke opgave zal zijn om de prestatie van vorig jaar te overtreffen, vormt dit wel het doel voor de komende jaren.”

WIM DE DECKER REMAINS AT THE FREETHIEL

SK Beveren is pleased to announce that an agreement has been reached with Head Coach Wim De Decker for an extended stay at the Freethiel. Today, the 41-year-old coach has signed a new two-year contract.

SK Beveren and Coach Wim De Decker can reflect on a successful year. Exciting football and a lot of goals created a fantastic atmosphere at the Freethiel throughout the past season. The club wasted no time in initiating discussions with the coach about extending his stay. SKB is thrilled that these discussions have resulted in a new two-year agreement.

An excited Wim De Decker explains:

“After the season ended, I spoke with the club about the future. It quickly became clear that our story was not yet finished. Both liked to continue working together to write new, beautiful stories.

Stability is an important factor in building a club, and I am happy to contribute to that. Now we focus on assembling a competitive squad. I am convinced that we will have a lot of great moments next season.”

Sporting Director Tom Van den Abbeele:

“We are very happy to keep Wim on board. After last season’s impressive journey, where unfortunately the icing on the cake was missing, we wanted to continue building on that same foundation. A certain level of continuity is a good basis for carrying forward the results from last season and thus reinforcing our ambition. Wim’s personality and craftsmanship should serve as the spice in the kitchen. Now we will be looking for the right people to complete the staff.”

CEO Antoine Gobin:

“We’ve known a lot of change on the sporting side in the last few years. One of our goals to start this season was to start from a base of stability.

This will be the first time in close to a decade that a coach who finishes a season in beveren starts the next season. That’s a testament to the improvement we saw in the team with Wim at the helm, and our trust in his ability to push the team even further.

We learned to work together last year, and we all saw the potential for further growth in beveren together. The bar we set last year is a challenging one to surpass, but that’ll be our objective for this and next year.”