Go back

Historisch akkoord trekt streep onder verleden, legt fundamenten voor geel-blauwe toekomst

Waasland-Beveren en KSK Beveren bereikten gisteravond een historisch akkoord. Met de overeenkomst wordt een belangrijke eerste stap gezet om een pijnlijke periode uit de Beverse voetbalgeschiedenis af te sluiten.

Op een bijzondere algemene vergadering van vzw KSK Beveren in CC Ter Vesten werd maandagavond geschiedenis geschreven. In aanwezigheid van Waasland-Beveren CEO Antoine Gobin, COO Bart Foubert en voorzitter Jo Van Moer keurden de leden van vzw KSK Beveren een voorstel tot samenwerking met Waasland-Beveren goed.

Naast de samenwerking, bevat het akkoord een definitieve regeling over enerzijds het stamnummer 2300 en anderzijds de rechten inzake het gebruik van de naam en het logo van (K)SK Beveren.

Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen beide clubs in hun respectievelijke competities aantreden met het historische logo van KSK Beveren:

• K.V.R.S. Waasland-SK Beveren zal als SK Beveren aantreden in de Pro League 1B, onder stamnummer 4068.

• Supporterskring Beveren zal aantreden als KSK Beveren in 1ste Provinciale Oost-Vlaanderen, onder stamnummer 2300.

De clubs zullen voortaan een gedeeld gebruiksrecht hebben op de merkrechten van KSK Beveren, zodat de identiteit en geschiedenis van de Beverse voetbaltrots ten volle kan herleven in een zo breed mogelijke gemeenschap van supporters.

Onder deze gedeelde geel-blauwe identiteit zal worden samengewerkt op organisatorisch, logistiek en commercieel vlak. Zo zullen er gezamenlijke evenementen worden georganiseerd en zullen de krachten gebundeld worden voor sociale projecten ten dienste van de gemeenschap.

Beide clubs hebben zich er bovendien toe verbonden om een toenaderingstraject voor (minstens) 5 jaar te starten.

Dit traject wordt opgestart om de onafhankelijke clubs – met eigen ambities, waarden, visies en beleidsdoelstellingen – op organische en geleidelijke wijze dichter bij elkaar te brengen met als ultieme betrachting het Beverse voetbal opnieuw onder 1 vlag samen te brengen op de Freethiel, onder stamnummer 2300, met de historische kleuren en het historische logo van KSK Beveren.

Tot slot zal er door de clubs een bijzondere werkgroep opgericht worden, die in samenspraak met experten uit het werkveld, de mogelijkheden omtrent de implementatie van fanparticipatie in het profvoetbal zal onderzoeken.

Antoine Gobin, CEO Waasland-Beveren:
“Toen we de club overnamen, hebben we aangekondigd dat we de club wilden stabiliseren, professionaliseren en de fundamenten leggen voor een duurzame toekomst. Lokale verankering, eigenheid en respect voor de waarden en tradities zijn voor ons geen holle slogans. Met deze nieuwe stap willen we de club niet alleen aansluiting laten vinden bij zijn roemrijke sportieve verleden, ook willen we als club nadrukkelijk inzetten op verbinden en verenigen, in plaats van te verdelen.”

Jo Van Moer, Voorzitter Waasland-Beveren:
“Bij mijn aanstelling als voorzitter heb ik gezegd dat ik het samenbrengen van het voetbal in Beveren als één van mijn speerpunten beschouwde. Ik heb de voorbije weken en maanden met veel mensen gepraat, maar vooral geluisterd. Er was veel boosheid over het verleden, frustraties en onbegrip ook. Ondanks die emoties zijn we er in geslaagd tot een evenwichtig compromis te komen. Ik wil alle betrokkenen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun constructieve houding. Ik hoop dat we samen een streep kunnen trekken onder het verleden en met vereende krachten kunnen bouwen aan een toekomst voor het voetbal in Beveren.”

Jess Van Vooren, Bezieler KSK Beveren:
“Ik ben trots dat we vandaag de kracht van supportersinspraak in actie hebben kunnen zien. Want laten we er geen doekjes om winden: dit was allesbehalve een voor de hand liggende beslissing. Er is de voorbije maanden heel wat gediscussieerd, zowel intern binnen de club als in formele en informele contacten buiten de club. Wij hebben als club jarenlang geknokt om te staan waar we nu staan – met vallen en opstaan en het spreekwoordelijke ‘bloed, zweet en tranen’. Die eigenheid en verwezenlijkingen wilden we niet zomaar opgeven…”

“Oorspronkelijk was er dan ook heel wat wantrouwen. Doorheen het proces, en dan met name gedurende de gesprekken met Antoine Gobin & Bart Foubert, raakten we als bestuur meer en meer overtuigd van de intenties van het nieuwe management van Waasland-Beveren. De leden zijn ons daarin gevolgd. Het compromis dat we nu gesloten hebben, zal ons toelaten elkaar beter te leren kennen door samen te werken en te ontdekken of het herenigen van het Beverse voetbal onder 1 dak een reële optie is. Fanparticipatie is en blijft voor ons een belangrijke factor. We kijken er dan ook naar uit om samen met de betrokken partijen en een panel van onafhankelijke experten te onderzoeken hoe supportersinspraak ook in het profvoetbal een rol van betekenis kan spelen.”