Go back

Statement rond Anti-Waalse gezangen

Leeuwen,

We kunnen er niet omheen. Na de vorige thuiswedstrijd waren we ontgoocheld. Niet alleen omdat we de wedstrijd tegen Moeskroen hadden verloren, maar ook omdat we opnieuw geconfronteerd werden met Anti-Waalse gezangen door een deel van onze supporters.

Dit is helaas niet de eerste keer. In het verleden hebben we dit soort spreekkoren steeds veroordeeld en dat zullen we ook in de toekomst altijd blijven doen. Zulke gezangen passen absoluut niet bij de normen en waarden die onze warme club wil uitdragen. Een club waar iedereen welkom is: mede-supporters, maar ook bezoekers, uit welke streek ze ook komen.

De Freethiel is een geweldige plek, een stadion dat mensen wil verenigen, mensen wil laten genieten van een fijne pot voetbal in een fantastische sfeer. Het is geen plaats die mensen tegen elkaar wil opzetten of verdelen. We vinden het dan ook knap dat er tegelijkertijd een aantal supporters toch de moed vonden om de aanstokers van deze gezangen terecht te wijzen en hen op te roepen respect te tonen voor onze tegenstander.

We vragen dan ook met aandrang aan alle supporters om dit voorbeeld te volgen en bij nieuwe voorvallen niet mee te zingen, maar te reageren en deze enkelingen aan te spreken. Positief supporteren met pro-Beverse gezangen geeft de ploeg energie en stuwt ze vooruit.

Kortom, bedankt om als Leeuwen met een groot hart en respect voor iedereen, ook voor onze tegenstanders, te supporteren.

Samen zijn we Beveren.