Go back

In memoriam

Met spijt in het hart moeten we u het overlijden van Lieve Pelckmans meedelen. Lieve was de echtgenote van Romain Van Den Berghe, een ex bestuurslid van KSK Beveren.

Het bestuur wil de familie en vrienden van Lieve veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijden en biedt haar oprechte deelneming aan.

 

De begrafenis gaat door op zaterdag 29 december om 10u te Kieldrecht.