Go back

SKB LANGER IN ZEE MET KENNY STEPPE EN FLAVIEN LE POSTOLLEC

Tekst: Maarten Van Mieghem - Foto's: Geoffrey Auret

Na de aanstelling van Bob Peeters als General Manager heeft SK Beveren werk gemaakt van de verlenging van de contracten van keeperstrainer Kenny Steppe (35) en assistent-trainer Flavien Le Postollec (40).

Kenny Steppe ondertekende een contract voor onbepaalde duur, Flavien Le Postollec verlengde zijn overeenkomst met één jaar.

General Manager Bob Peeters:

“Met de verlenging van de contracten van Kenny en Flavien hebben we bewust gekozen voor continuïteit. Beiden bewezen in het verleden reeds hun meerwaarde voor de club. Ik ben tevreden dat SK Beveren ook in de toekomst op hun kwaliteiten zal kunnen blijven rekenen. Daarnaast hoop ik ook de zoektocht naar een nieuwe T1 zo snel mogelijk te kunnen afronden.”

KENNY STEPPE EN FLAVIEN LE POSTOLLEC REMAIN AT THE FREETHIEL

After the appointment of Bob Peeters as General Manager, SK Beveren has extended the contracts of goalkeeper coach Kenny Steppe (35) and assistant coach Flavien Le Postollec (40).

Kenny Steppe signed an indefinite contract, while Flavien Le Postollec extended his agreement for one year.

General Manager Bob Peeters:

“By extending the contracts of Kenny and Flavien, we have consciously chosen continuity. Both have already proven their value to the club in the past. I am pleased that SK Beveren will continue to rely on their qualities in the future. Additionally, I hope to conclude the search for a new head coach as soon as possible.”