Go back

BART FOUBERT NIEUWE CEO SK BEVEREN

Foto: More Social

SK Beveren en Global Football Holdings zijn verheugd de benoeming van Bart Foubert als nieuwe CEO van SK Beveren aan te kondigen. Hij volgt Antoine Gobin op, die de club na vier seizoenen verlaat.

Met de aanstelling van Foubert (37) kiest Global Football Holdings bewust voor een CEO die lokaal sterk verankerd is.

Foubert, die sinds juli 2020 als COO voor SK Beveren werkzaam is, kent de club door en door en heeft uitstekende relaties opgebouwd binnen de lokale gemeenschap, met de partners van de club en binnen de Pro League.

De voorbije 4 seizoenen werkte Foubert intensief samen met Antoine Gobin.

Hij had niet alleen de operationele leiding van de club in handen, maar was ook in alle belangrijke strategische dossiers nauw betrokken.

Als CEO zal hij leiding geven aan de club. Daarin wordt hij bijgestaan door CFO Brandon De Clercq en General Manager Bob Peeters.

Jo Van Moer, Voorzitter SK Beveren:
“Ik ben ervan overtuigd dat Bart de juiste man op de juiste plaats is voor de club. Ik heb hem de voorbije jaren leren kennen als iemand die met hart en ziel voor de club werkt, dag en nacht betrokken is en iemand die problemen oplost nog voor ze ontstaan. Bart is een teamspeler, een verbinder en iemand die de vinger aan de pols heeft van wat leeft bij fans, medewerkers, partners, de gemeente. Ik kijk er naar uit om met vereende krachten en met hernieuwde energie te kunnen bouwen aan een mooie, duurzame toekomst voor onze club.”

Bart Foubert, CEO SK Beveren:
“Met veel energie zal ik de handschoen opnemen om de rol van CEO van SK Beveren op mij te nemen. Tegelijk ben ik me er ook van bewust dat deze rol een grote verantwoordelijkheid en heel wat uitdagingen met zich meebrengt. Ik ben niet de man van grote beloftes, maar kan alleen aangeven dat ik elke dag, elk uur, elke seconde zal vechten voor deze club. Voetbal is een teamsport, en dat is ook achter de schermen zo.  Ik ben dan ook bijzonder dankbaar om aan het hoofd te staan van een fantastisch team, dat bergen werk verzet voor deze club. Ik ben er van overtuigd dat we als club nog stappen kunnen zetten. Samen, met alle partners, supporters, medewerkers, en met een open en transparante communicatie, kunnen we het beste uit deze warme club halen.”

 

BART FOUBERT NEW CEO OF SK BEVEREN

SK Beveren and Global Football Holdings are pleased to announce the appointment of Bart Foubert as the new CEO of SK Beveren.

He succeeds Antoine Gobin, who will be leaving the club after four seasons.

With the appointment of Foubert (37), Global Football Holdings has chosen a CEO who is deeply rooted in the local community.

Foubert, who has been working as COO for SK Beveren since July 2020, knows the club inside out and has built excellent relationships within the local community, with the club’s partners, and within the Pro League.

Over the past four seasons, Foubert has worked intensively with Antoine Gobin.

He not only managed the club’s operations but was also deeply involved in all major strategic dossiers.

As CEO, he will be supported by CFO Brandon De Clercq and General Manager Bob Peeters in leading the club.

Jo Van Moer, President of SK Beveren:
“I am convinced that Bart is the right man in the right place for the club. Over the past years, I have come to know him as someone who works with heart and soul for the club, is involved day and night, and solves problems before they arise. Bart is a team player, a connector, and someone who has his finger on the pulse of what is happening among fans, employees, partners, and the municipality. I look forward to building a beautiful, sustainable future for our club with combined efforts and renewed energy.”

Bart Foubert, CEO of SK Beveren:
“I will take on the role of CEO of SK Beveren with great energy. At the same time, I am also aware that this role carries great responsibility and many challenges. I am not a man of big promises, but I can only say that I will fight for this club every day, every hour, every second. Football is a team sport, and that is also true behind the scenes. I am therefore particularly grateful to be at the head of a fantastic team that does an incredible amount of work for this club. I am convinced that we can still take steps forward as a club. Together, with all partners, supporters, and employees, and with open and transparent communication, we can bring out the best in this warm club.”