Go back

CLUB NXT – SK BEVEREN (17/9): praktische info

Tekst: Maarten Van Mieghem - Foto: Belga Image

Zaterdag (17/9) trekken onze Leeuwen naar Roeselare om het in ‘The NEST’ op te nemen tegen Club NXT. De partij vindt plaats om 16.00 uur. Voor deze wedstrijd geldt een verplichte buscombiregeling. Tickets kunnen enkel via supportersclubs, die de verplaatsing maken, aangekocht worden.

TICKETPRIJZEN

We ontvingen onderstaande ticketprijzen:

 • Zitplaatsen (vak K): €15
 • Staanplaatsen (vak L):
  volwassenen €10 / -18 jaar €5

Tickets kunnen enkel aangekocht worden via de supportersclubs.

BUSVERVOER

Volgende supportersclubs maken de verplaatsing naar Roeselare:

 • Beverboys: Vertrek in Beveren om 13.45 uur
 • ’t Geel blaut: Vertrek in Vrasene om 13.30 uur en in Melsele om 14.00 uur
 • Moet Kunnen: Vertrek in Beveren om 13.45 uur en in Kemzeke om 14.15 uur
 • De Plakkers: Onder voorbehoud.

De contactgegevens van deze supportersclubs kan u HIER terugvinden.
Gedetailleerde aanrijroutes worden aan de clubs bezorgd.

ETEN & DRINKEN

Club NXT voorziet drank- en eetpunten. Er kan met cash geld of Bancontact betaald worden.

BIJZONDERE BEPALINGEN ‘THE NEST’

Bijzondere bepalingen eigen aan het stadion (SCHIERVELDE – THE NEST) Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare:

 • Het is toegelaten om eten en drank mee te nemen in de tribunes.
 • Bij wedstrijden van Club NXT geldt een rookverbod in het stadion.
 • Het stadion betreden met handtassen, rugzakken,… groter dan A4-formaat is niet toegelaten.
 • Het binnen brengen en het gooien van drank, eten, papiersnippers, confetti papier op rol en dergelijke is niet toegelaten.
 • Het in bezit zijn en gebruik van muziekinstrumenten, toeters met drukgas of luchtdruk en megafoons is niet toegelaten. (Tenzij aangemeld en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, dit dient ten allen tijde getoond te kunnen worden aan de ordediensten of de verantwoordelijken, tevens moet de drager zich kunnen identificeren bij deze.)
 • Het in bezit zijn en gebruik maken van laserpennen en ander voorwerpen in diezelfde categorie is niet toegelaten.
 • Vlaggenstokken moeten bestaan uit plooibaar materiaal tot 90°, hol zijn, niet kunnen versplinteren bij het plooien en mogen maximum twee meter lang zijn.
 • Een vlag gedragen door één of twee stokken mag maximum een afmeting hebben van 150 cm op 200 cm en mag enkel het logo en/of de clubkleuren en/of de officiële naam van een van de spelende verenigingen dragen. De vlag mag niet van de stok of stokken verwijderd worden.
 • Sfeeracties dienen ten minste 10 dagen voor de wedstrijd worden aangevraagd en zijn enkel toegelaten na schriftelijke goedkeuring van de gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke en de verantwoordelijke politieambtenaar.
 • Het ongeoorloofd overschrijden van de binnenomheining wordt gesanctioneerd met een stadionverbod van 2 jaar en een geldboete van minimum 1000 euro.
 • De organisator houdt zich het recht voor om personen, die het imago van de organisator hebben geschonden (bijvoorbeeld door op enige wijze betrokken te zijn bij ongeregeldheden, ongeacht of die betrekking hebben op een voetbalwedstrijd of niet), in het stadion te weigeren.
 • Club Brugge en SK Roeselare-Daisel kunnen elke geleden schade, d.i. zowel directe als indirecte schade (inclusief boetes opgelegd door KBVB en/of UEFA) , die het gevolg zijn van inbreuken tegen reglement van inwendige orde, integraal en hoofdelijk verhalen op de veroorzaker(s) ervan die het reglement van inwendige orde schond(en).
 • De gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke en de verantwoordelijke politieambtenaar hebben afzonderlijk het recht om eender welke richtlijn van dit RIO aan te passen en dit in functie van de omstandigheden en noden.