Go back

Eén touw, één richting

Onze manager Dirk Poppe in een open brief naar onze supporters:

 

Beste supporters,

De laatste weken krijg ik meer en meer opmerkingen toegestuurd met de vraag waarom onze club zichzelf toch steeds zo’n negatief imago toe-eigent. Deze berichten worden mij zowel door sponsors, supporters, medewerkers tot zelfs spelers toe overgemaakt. Dikwijls zijn het zeer ondersteunende mails en brieven. Het zal voor de echte Waasland-Beveren supporter geen geheim zijn dat hiermee vooral de negatieve en soms mensonterende reacties op ons eigen forum bedoeld worden.

Het bestuur is steeds zeer kritisch geweest op haar eigen beleid en heeft in het verleden de verkregen info via de diverse kanalen (waaronder het supportersforum) altijd goed doorgelicht en bij gegronde kritiek zelfs bijgestuurd waar mogelijk. Vrije meningsuiting stond en staat nog steeds zeer hoog in ons vaandel, maar iedereen begrijpt dat wanneer de regels van welvoeglijkheid overschreden worden, we onze club meer nadeel berokkenen dan er wel een voordeel uit halen.

In het zeer nabije verleden heb ik steeds getracht om de mensen persoonlijk te woord te staan om zo naar een gezamenlijk standpunt te kunnen groeien. Meermaals heb ik het initiatief genomen om mensen die met vragen zaten of bepaalde kritieken kwijt wilden, rond de tafel te zitten, hetzij individueel, hetzij in groep, hetzij door me ter beschikking te stellen van de overkoepelende supportersvereniging bij een door haar georganiseerde info-avond.

Nooit heb ik hier ook maar één persoonlijke discussie kunnen opzetten met die mensen die wel achter de veilige geborgenheid van hun PC-scherm hun ongenoegen uitten omtrent de werking van de club.

Ons PR-team heeft diverse initiatieven genomen om de communicatie naar de supporters toe te verbeteren. Interviews via “Vragen aan….”, een supportersavond organiseren of interviews via de WB-TV werden keer op keer door mij als een deel van de job ervaren en steeds heb ik hiervoor mijn absolute medewerking verleend. Wanneer echter ieder woord uit zijn context getrokken wordt en in plaats van gezien te worden als een bron van info, uiteindelijk uitmondt in een zoveelste galspuwerij en poging tot opzet tot haat en nijd (ik wik en weeg zeer zorgvuldig deze laatste woorden) dan kan ik maar tot één besluit komen: deze mensen hebben het met de toekomst van onze club niet goed voor en zijn enkel maar een bron van ergernis voor de zovele anderen die wel beseffen dat we enkel resultaten kunnen behalen door “samen” keihard en – jawel – ook kritisch te werken naar de toekomst.

Het respect voor de mensen is bij mij echter zo groot dat ik zelfs nu nog steeds – ondanks negatief advies – met de personen die de laatste maanden, ja zelfs jaren, onze club zo negatief benaderd hebben, rond de tafel wil gaan zitten. Ik ben nooit een kritische vraag uit de weg gegaan en ben in de toekomst ook niet van plan dit te doen. Ik ben alleen van oordeel dat we allen volwassen mensen zijn, die op alle vlak het voorbeeld aan onze jeugd moeten geven om gezamenlijk naar oplossingen te streven. Ik vraag dan ook aan ons PR-team om op zeer korte termijn een meeting te organiseren.

We beschikken over een sterke basis supporters die hun naam als supporter echt “verdienen” en wij zijn enorm blij over dergelijke supporters te mogen beschikken ..in goede maar ook in moeilijkere tijden.

Met het volste begrip en respect voor hen die hier anders over denken en vinden dat ze meer zullen bereiken met verwijten, beledigingen en haatcampagnes rond te strooien en op deze manier trachten onze mooie club moedwillig in een slecht daglicht stellen, moet ik hen toch de raad geven om een andere vrijetijdsbesteding te zoeken waar ze hopelijk met meer positivisme kunnen uitpakken. Jullie bewijzen op deze manier de club absoluut geen diensten.

Samen met de velen die wel een toekomst zien in onze club!

Vriendelijke groeten en hopelijk tot zeer binnenkort!

Dirk Poppe