Go back

Antoine Gobin is de nieuwe CEO van Waasland-Beveren

tekst en foto: Martijn De Jonge

Waasland-Beveren is trots om Antoine Gobin aan te kondigen als de nieuwe CEO van de club. Bolt Football Holdings, de nieuwe Amerikaanse eigenaarsgroep, heeft de Frans-Amerikaanse man gekozen om de club te leiden, gesteund door het huidige management. Gobin heeft managementfuncties gehad in het internationale voetbal bij Major League Soccer in de Verenigde Staten en bij FC Girondins de Bordeaux, een van de meest historische clubs van Frankrijk.

Vorige maand verwierf Bolt Football Holdings een meerderheid in Waasland-Beveren. De nieuwe eigenaarsgroep wordt geleid door de ervaren Amerikaanse sportinvesteerders David Blitzer, Jahm Najafi en Jeff Moorad. De investeerders hebben de wens gedeeld om Beveren naar nieuwe hoogtes te brengen, zonder de identiteit en lokale verankering van de club te verliezen. Met de komst van de nieuwe CEO zet de club een nieuwe stap in deze richting.

Gobin zal samen met het huidige management de inspanningen leiden om elk aspect van de club verder te professionaliseren: “Toen de investeerdersgroep dit project aan mij voorstelde, wist ik meteen dat ik aan boord moest komen. Ik geloof dat we bij Waasland-Beveren een grote toekomst voor ons hebben. Ik ben verheugd om samen te werken met het managementteam hier in Beveren om stabiliteit en verbeteringen in de club te brengen”.

Isaac Harrouche, directeur van Bolt Football Holdings en de club, voegt er het volgende aan toe: “We zijn blij dat Antoine zich bij de club heeft aangesloten om nog meer expertise en leiderschap naar de club te brengen, in samenwerking met het bestaande team. We geloven dat Antoine’s ervaring onze doelen zal verbeteren en, heel belangrijk, de club in staat zal stellen haar lokale identiteit en kernwaarden te behouden”.

Waasland-Beveren is proud to announce Antoine Gobin as the new CEO of the club. Bolt Football Holdings, the new American ownership group, have chosen the French-American to lead the club, accompanied by current local leadership. Mr. Gobin has had management roles in international football at Major League Soccer in the United States and at FC Girondins de Bordeaux, one of France’s most historic clubs.

Last month, Bolt Football Holdings acquired a majority stake of Waasland-Beveren. The new ownership group is led by experienced American sports investors David Blitzer, Jahm Najafi and Jeff Moorad. The investors have shared their desire to take Beveren to new heights, without losing the identity and local anchoring of the club. With the arrival of the new CEO, the club takes another step forward in this direction.

Gobin, together with current management, will lead the efforts to further professionalize every aspect of the club: “When the ownership team presented this project to me, I immediately knew I had to come onboard. I believe that we at Waasland-Beveren have a great future ahead of us, and I am excited to work with the leadership team here in Beveren to bring stability and improvements to the club.”

Isaac Harrouche, a Director of Bolt Football Holdings and the club, commented: “We are thrilled to have Antoine join the club to bring further expertise and leadership to the club in partnership with the existing team. We believe Antoine’s experience will enhance our goals and, very importantly, allow the club to maintain its local identity and key values.”