Go back

RACISME IN HET VOETBAL

10 wedstrijden schorsing voor racisme, tot 50.000 euro boete voor clubs

Vanaf 1 juni 2013 zullen spelers of bestuurders die zich in de toekomst tijdens Europese wedstrijden schuldig maken aan racisme een schorsing van tien wedstrijden opgelegd krijgen. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA vandaag bekend gemaakt in Londen, in de marge van een Uitvoerend Comité.

Wanneer supporters racistisch gedrag vertonen, zal het stadion van de betrokken club bij een eerste inbreuk gedeeltelijk worden gesloten. Wanneer dezelfde supportersaanhang een tweede maal racistisch gedrag vertoont, volgt een volledige sluiting en een boete van 50.000 euro.

Als voetbalclub willen we het voetbal graag voor iedereen toegankelijk maken. Als deelnemer in het sportgebeuren bent u namelijk betrokken bij de bestrijding van alle vormen van discriminatie. Spelers, trainers, het bestuur maar ook onze supporters hebben een voorbeeldfunctie te vervullen tegenover de buitenwereld.

Wij zijn overtuigd dat u samen met onze spelers wil meewerken aan een positieve gedachte en positief imago voor onze prachtige voetbalclub. Een voetbalclub waar iedereen zich thuis voelt.