Go back

Bingo bij de Beverboys

Deze avond, 13 oktober, organiseren de Beverboys hun jaarlijkse bingoavond. Wie mee wil doen is altijd welkom in café ‘De Kruk’. De Bingoavond vangt aan om 19h30.
Er zijn vele prijzen te winnen met als hoofdprijs een Aple Ipad!