Waasland-Beveren wil mensen met een gebrek aan werkervaring of moeilijk aan een job geraken een stageplaats aanbieden en zo goed mogelijk begeleiden en klaarstomen in hun loopbaan.

 

Zo werken er op de club startbaners, werkgestraften, artikel 60’ers (via OCMW), PWA’ers. Daarnaast biedt Waasland-Beveren ook plaats aan stagiairs om zich verder te ontwikkelen. Tijdens onze thuiswedstrijden zijn er stage-stewards en vrijwilligers actief.

Een overzicht:

Startbaners: Via het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de voetbalcel werden er laaggeschoolde arbeiders aan het werk gesteld. Onze club wil hen de kans bieden om te integreren in de maatschappij.

Werkgestraften: de justitiehuizen ondervinden toch wat problemen bij het zoeken naar geschikte projectplaatsen. Zeker tijdens de weekends (wordt meestal gekozen om geen hinder te hebben tijdens de uitvoering van zijn of haar professionele bezigheden) zijn het aantal werkvloeren zeer beperkt.

Het vooropgestelde doel:

  • een maximaal mogelijke integratie in ons normaal werkcircuit;
  • een mentale en morele opwaardering en geloof in eigen kunnen van deze mensen (een job well-done)
  • een eerste stap naar continu vrijwilligerswerk binnen onze vereniging: ervaring leert ons dat 20% van de werkgestraften ook na de werkstraf op één of andere manier verbonden blijft met de club als vrijwillig medewerker

Stage-stewards: laatstejaarsstudenten uit de opleidingen Veiligheidsberoepen en Integrale Veiligheid krijgen bij onze club hun opleiding tot voetbalsteward. Later evolueren ze (bij interesse) tot volwaardig steward. Gaat jaarlijks om een 40-tal stagiairs.

Stagiairs: studenten uit diverse opleidingen doen regelmatig een aanvraag om op onze club hun stage te lopen, zowel administratief als functies zoals bijvoorbeeld begeleiding bij de Foundation + projecten.

PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap): op onze club zijn enkele PWA’ers actief. Zowel in Beveren als in Sint-Niklaas.  We zoeken hierbij naar mensen die om diverse redenen moeilijk werk vinden.

Via het OCMW worden er een aantal mensen binnen het principe van Artikel 60 tewerkgesteld op onze club. Na de tewerkstelling, die wettelijk gezien een duurtijd heeft van één jaar, zoekt de club mee naar een nieuwe job. Hiervoor wordt voornamelijk het sponsorbestand aangesproken.

Vrijwilligers: Een club heeft vaak vele helpende handen nodig tijdens onze thuiswedstrijden, of voorbereiding ervan. Maar ook vanuit de communitywerking worden vaak vrijwilligers ingezet tijdens sportkampen of andere projecten met sociaal karakter.