Sinds ’22-’23 heeft de club twee SLO’s. Wim Van Goethem kreeg het gezelschap van Davy Van Dorsselaere. Je kan hen bereiken via slo@skbeveren.be.

ROL SLO

De doelstelling van de SLO is het verzekeren van een stabiele dialoog tussen de club en de supporters. Hierbij vervult de SLO de rol van bruggenhoofd en tussenpersoon tussen enerzijds de (eigen) supporters en anderzijds verschillende geledingen van de eigen club (bestuur, veiligheid, matchorganisatie), de veiligheidsdiensten en het netwerk van SLO’s van andere clubs (bij uitwedstrijden).